Profetiskt
 
Start
Uppåt

 

Profetiska budskap.

På den här sidan kommer vi att publicera budskap och hälsningar från Gud. Vi kommer också att infoga andakter, böner och andra budskap som vi upplever viktiga.


Ett oerhört viktigt budskap som kom redan 2004, från David Wilkerson, riktat direkt till den kristna kyrkan i Sverige, men har de kristna lyssnat??

Lyssna på denna länk, och ta sedan en god stund i tankar omkring vad han sagt. Det har nu gått >10 år, men vilka förändringar i kyrkan kan vi hänföra till detta skarpa budskap?

Tyvärr gick denne Guds tjänare bort för en tid sen, en av de största Gudsmännen i modern tid!

Allvarligt budskap till Sveriges kristna! 

Om Du vill följa olika profetiska budskap och även se vad olika människor som studerar bibeln, vad dom kommer fram till, gå gärna till Elvor och Janne.

Det absolut intressantaste tidstecknet är tveklöst Israel! Följ Israels väg från Abraham och framåt i Bibeln, och det är i klass med den bästa triller.
Men stor varning; Var kritisk till vilka källor som du hämtar information från. De svenska media håller absolut bottennivå i sin presentation av Israel-Arab konflikten.
En som jag personligen sätter stor tilltro till är Paul Widén. Hans rapportering kommer från nära och tillförlitliga källor, något du själv troligen inser om du börjar läsa honom.
http://nyheter.paulwiden.se/


Det här budskapet kom till Mats Lindström (vår vän) strax före vi skulle upp till Ammarnäs på "pärfestivalen". Guds tilltal var att Sture skulle läsa upp det däruppe, och sedan föra ut det över vårt land. Det är ett allvarligt budskap som vi måste ta på allvar. Det är uppdelat i 3 delar.

        *******************************

Romarbrevet 9 : 17         Ty skriften säger till Farao:  >>Just därtill har jag låtit dig uppstå, att jag skall visa min makt på dig, och att mitt namn skall varda förkunnat på hela jorden.>>

Varje människa som får ett mäktigt möte med Gud, underordnar sig Gud, men hela tiden, när vi inte låter det vara så, går det fel, vi tror att vi själva vet bättre.

När vi sätts på prov, är det från Gud, vi måste renas.

2 Moseboken 5 : 2          Men Farao svarade: >>Vem är Herren, eftersom jag på hans befallning    skulle släppa Israel? Jag vet icke av Herren och vill ej heller släppa Israel. >>

Farao vet inte vem Herren är, detta är Guds plan, att Gud skall bli känd i hela världen.

Varför får ett land försvagade ledare eller tyranner, hemska och dåliga?
Jo, när folket i ett land vänder sig bort ifrån Gud, man bryr sig inte om Guds ord.

Sverige kan, om man inte vänder om, hamna under slaveri, därför att folket skall inse vem Herren är.
Man inför lagar som är emot vad Gud själv har sagt.
Så drar detta en dom över folket och då får folket lida för sin dumhet. Man kan inte skylla på okunskap, för Guds ord och Guds Helige Ande leder människor rätt, bara man inser Guds auktoritet.

Ett land, ett folk, som inte är på knä, blir sturska och går bort från Gud.

När en församling tar bort delvis eller hela altarringen, så förhindras bön på knä.

Därför gifter man sig idag med njutningen, det onda vill inte vi skall se, vi förstockas och vi tror att vi kan komma inför Gud och ändå leva i synd.
Vi måste lämna den vägen, annars utplånas vi i Guds helighet.
Självgodhet utan förkrosselse leder i fördärvet.

Människor säger i sin synd;    ”Hjälp oss att få leva ut vår synd”,  och i vår enfald så tillåter vi det;  ”Gud är kärlek, vad kan Gud ha emot detta?”

Avgudar, som pengar, får oss att välja bort Gud
Avgudar, som njutning (sex i alla former), får oss att välja bort Gud
Avgudar, våra barn eller maka, make, får oss att välja bort Gud
Till och med rädsla, får oss att välja bort Gud

Vi måste inse synden, inte andras, utan vår egen. Ta emot Jesus och bli försonad med Gud.

Så innebär det att nåden förlåter all synd, men vi måste fråga oss;
Skall jag fortsätta att leva ut min synd?     NEJ, människor kan skapa lagar som rättfärdigar synder, men vad säger Guds ord?

Matt. 12:43-45     När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han omkring

i ökentrakter och söker efter ro, men finner ingen.
Då säger han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag gick ut ifrån.
Och när han kommer dit och finner det stå ledigt och vara fejat och
prytt, då går han åstad och tar med sig sju andra andar, som är
värre än han själv, och de gå ditin och bo där; och så blir för den
människan det sista värre än det första.
Så skall det också gå med detta onda släkte.

Jesu familj, är den som gör Guds vilja. Judas var med Jesus, ändå gick han fel i sin egen vilja.

Lukas 11:28    Men han svarade: >>Ja, saliga äro de som hör Guds ord och bevarar det.

Johannes 8:11   Hon svarade: >>Herre, ingen>>
Då sade han till henne: >>Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte härefter.
>>

Gud förlåter våra synder, om och om igen, men vill vårt land sluta leva ut sin synd?

Lägg Psalm 19 på ditt minne, den ger dig insikt om din relation med Mig.

Psalm 119:105    Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Budskap till Matsove natten 31/7 – 1/8 2010

****************************************************
 

Förhärda inte era hjärtan, om ni hör Herren er Gud, omvänd er, systrar och bröder.

Ni säger ert JA till Jesus,    men var är er kärlek,    var är förkrosselsen,    var är mina barn.
Era böner är ej till behag,   för era tankar står mig emot.

Mina byggnadsverk säljs, ekumeniken skördar offer av högmod och söndring,
ni ser inte, att det är er sanning, inte min sanning.

Mina barn, var är er första kärlek?

Ni sitter i era bänkar, ni står i era bänkar, men var är era böneplatser?
En dag skall alla knän böjas inför mig, säger Herren.

Förstår ni inte, ni har gjort er till Herrar, ni river mina verk, altare efter altare, böneplats
efter böneplats! Ni förstår inte, om ni förhärdar era hjärtan kallar jag de minst räknade i era
ögon, de som ingenting är, de skall bli de största. Ångra era synder och inse vem som är Herre.
Den av er som hör dessa ord, lyssna och bevara dessa ord.

 - Ett land kan bara frälsas av en enda frälsare, er Herre, Jesus Kristus.
Var stolta i Herren när ni står inför världens barn och delar med er av mitt bröd, livets bröd.

Låt er kunskap i denna tid bli en löpeld, från denna plats, från mun till mun, från skrift till skrift,
till att ljuda.

- Folket slås av min vrede, ingen enda skall förstå, att man gått sina egna vägar,
korgen är full av mogen frukt, hör mina profeters ord.
Knäböj inför er Herre – era kläder är dyrbara, men skyler inte er synd, knäböj inför er Herre – den onde har många i sitt våld, knäböj inför er Herre – bed i er förkrosselse.
Ett land i synd får sitt straff, Herren, Herren, ger lindring.

Landet står inför avgörandets stund,
       Herren utväljer vem han vill att varna ett land från att gå under i sin synd.
Föraktad av världen, utvald av Herren, den Helige Ande varnar till besinning, det är inget nytt
under solen, människa, du dåre, som inte tror att det finns en Gud. Vila en stund, luta dig tillbaka
och du skall få se synden som leder till död, och döden som leder till död och helvete.

Amos och Hesekiel profeterade, fruktansvärda var Herrens ord;
Idag om ni hör Herrens ord, Förhärda inte era hjärtan.

Den ondes alla påfund står att finna i landet, föraktat är Herrens ord av jycklare och oandliga
människor bland folket, blinda leder blinda och säger; ≫ Det här är den rätta vägen≫.
Man lurar andra , man lurar sig själva.

Så hör Herrens ord, omvänd er, se er inte om, utan se på Herren.
Se hans kärlek. För varje hjärta som tillhör honom, är en räddad själ.
Jesus är vår räddning. Räddningen finns i den frälstes bön på knä, i ande och sanning.

Herren frågar idag, vill du rädda ditt land, knäfall och be, vill vi rädda vårt land, låt dessa ord
från denna plats över hela landet få höras, från mun till mun, från skrift till skrift.
Vill ni rädda ert land, knäfall och be, straffet kommer, men Herren er Herre ger lindring.

 

Budskap till Matsove natten 6-7/8 2010


****************************************************

 

Långt ifrån hav, långt ifrån stad, skall ni förkunna att Herrens beskyddande hand tas bort
från landet, för er otros skull. Se på Israel och begrunda dess fall av ohörsamhet.
Vill ni bli som oxen som leds av sin ring, vill ni bli som slaven som får tjäna i sitt anletes svett?
Det blir blod och tårar, ni skall söka frihet men inte finna den.

Människa, du människa, du dåre, du törstar och söker,
men du människa finner inte att släcka din törst av horeri, avguderi, flamseri, tjätteri.
Se hur människan vältrar sig i sin synd, se dina landsmän, begråt dem för deras synd.

Se kvinnorna i landet som blottar sina kön, för var och en som vill se, ingen skam!
Ta er i akt! Era barn som skall växa upp, vad blir deras ledstjärna?
Synd, som leder till mera synd, ett land som föraktar Herren och Herrens ord har dömt sig själv.

Ni mina barn, det finns räddning;
      ≫ Bed så skall ni få, sök så skall ni finna, bulta på så skall det öppnas för er .

Ni har blivit handlingsförlamade för ni ser ondskan i landet,
men jag Herren skall visa på min barmhärtighet.
Prövning är inte av ondo, för ingen människa i landet kan rädda det.

Den som tror räddar sig själv, många i landet som har mitt namn om sig står villrådiga.
Jag Herren visar min makt, lyssna till mina ord, ni står inför svärdet.
Det går rakt genom församlingen, där är början.
Ni föraktar Herrens ord, ni tror att Herren inte ser, blinda dårar, vem är skaparen?

Stå efter räddning i er Herre. Straffet kommer, men jag, Herren, vill lindra er smärta.

Lyssna till mina ord, bevara det i ert hjärta.

 

Budskap till Matsove natten 7/8 2010