Undervisning
 
Start
Profetiskt

 

Under den här sidan vill vi komma med undervisning i olika former.

Det kommer bl a att finnas utrymme för profetiska tilltal, länkar till andra sidor som känns angelägna. Vi ska försöka att uppdatera denna sida så fort som möjligt med intressant material.


Vad har du för åsikt i den ständigt brännande frågan; Israel ?

Vi kan ha många åsikter.. men frågan är Var Finns Sanningen? Tillhör Du dom som låter media styra dina åsikter, eller låter du sanna-sunda källor hjälpa dej att komma nära en sanning?

Det finns inget så studerat och analyserat dokument över gången tid, som Bibeln. 1000-tals människor över hela jorden ägnar sitt liv åt att gå igenom alla gamla pergamentrullar, jämföra med andra skrifter och se den historiska sanningarna.
Jag såg en analys av historiska dokuments bevisade trovärdighet där bibeln hade en i särklass trovärdighet. Många stora vetenskapliga verk hade en mycket låg trovärdighet vid kritisk granskning.

Israel har i alla tider varit ett folk som förföljts och fått lida för ... Ja, varför? Om vi läser i Bibeln kan vi se att ibland har det handlat om att dom inte följt sin gud, den Gud som hade utvalt dom som sitt egendomsfolk, och därmed satte Gud press på dom att återvända till Honom. Den pressen utgjordes oftast av krig, attacker från andra folk.

Men en del av deras förföljelse var nog kopplad till; "Dom var Guds egendomsfolk". Vi kan alltid ha vår åsikt om detta, att Gud utvalde ett speciellt folk som sitt. Men Han säger själv i Bibeln, "Jag är den som genom min stora kraft och min utsträckta arm har skapat jorden med de människor och djur som är på den, och jag ger den åt vem jag vill." Jer 27:5

Vi måste förstå att den Gud som skapat allt, från minsta atom till största stjärna (oändligt större än jorden!) han har också satt riktlinjer för våra liv. ( Kolla gärna en intressant länk www.apg29.nu/index.php?artid=20464 ) När Han valde Judarna som sitt folk gav han oss andra en riktlinje att följa i vår relation till dessa. Redan i 1Mos 12:3 deklarerar Han klart: "Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkten på jorden bli välsignade." Löftet om välsignelse, liksom hotet om förbannelse är något som gäller både dig som privatperson, och oss som land. Jag har hört många vittnesbörd  om när personer börjat stötta Israel, då har dom fått uppleva stor välsignelse i sitt liv. Inte bara ekonomiskt, utan i sitt inre, i relation med andra, o s v.

Vårt land bytte regering vid sista valet. Innan man ens hunnit sätta ner rumpan på regeringsstolen börjar man 'håna Gud'. Man erkänner Palestina, ett land som inte existerar, ett land som öppet har på sin agenda att utrota Israel. Vi sätter oss tillsammans med de fiender till Israel som vill förgöra dom. Vi blir bundsförvanter med dom.
Sen försöker vi låtsas 'stötta Gaza' genom spektaklet "Ship to Gaza". Man kallar det stöd... Ett av fartygen hade lite fotbollar i lasten...
Allt detta är ett hån mot Gud, bäva månne vi i Sverige om vi inte ångrar oss, börjar söka Guds ansikte igen.

"..alla släkten på jorden bli välsignade." Om svensken visste hur stor välsignelse de judiska folket varit för mänskligheten, då skulle man buga och bocka för dom. Israel har bidragit med så otroligt många medicinska upptäckter, tekniska uppfinningar, patent, Nobelpris att det är ofattbart, detta lilla land, stort som småland, 67 år gammalt och dessutom attackerat hela tiden av länderna runtom.

Om du är kritisk till Israel, ta dej en riktig funderare över varför du är det?! Bestäm dej för att vara ärlig mot dej själv, inte lyssna på svensk media - du blir då lurad !! I Israel finns en svensk journalist som arbetar på frilans-basis, och hans bild av vad som sker är något annat än svensk press (han är inte kristen...). Läs honom på www.paulwiden.se 


 

Helt spontant finns det nog inte något som känns mera angeläget än väckelse för vårt land. Situationen i världen är ett begynnande kaos. Uppenbarelseboken talar om att det ska bli en svår tid i vår världs avslutande period. Märkliga saker ska ske i skyn, svåra saker i naturen (bl a jordbävningar, naturkatastrofer, hungersnöd). En som har studerat detta och jämfört vad Bibeln säger med vad som sker runt världen, det är Holger Nilsson, kolla hans hemsida.

Om Du tittar på en Bibel, skriven under ca 1600 år, ~1200 kapitel. Den beskriver från vår jords skapelse till dess avslut. Den är till stor del profetisk, allt har skett eller ska ske. Men dom flesta som ägnat sina liv åt att studera Bibeln är överens om att det som återstår är de sista kapitlen i boken. Ta fram din Bibel, se hur mycket som återstår när du greppar Uppenbarelseboken, Där är vi nu!

Vi mår väldigt dåligt när vi ser situationen i kyrkorna i Sverige. Men kanske vi ser en "ljusning i tunneln"? Det börjar gro en längtan, ett rop efter Gud. Vill Du vara med i den skaran, eller väljer Du...

Det har börjat gro i den svenska kyrkan, gro i människors längtande själar. Vi märker att det är en ökande längtan efter bön, efter gudsnärvaro. På många platser startas bönegrupper som inte följer vare sej samfunds- eller kyrkotillhörigheter. En sådan gemenskap finns t ex i Umeå, där man möts i Frälsningsarmén varje lördag. Söker Du sådan gemenskap, hör av dej, kanske kan vi hjälpa.

Vi har upplevt att en framtida väckelse kommer att troligen breda ut sig från Nordkalotten och neråt, kanske mot Europa. Våren 2017 har vi gjort starka upplevelser upp i nord-sverige/finland/norge och vi ser hur väckelsen håller på att tända bland oss nordbor. Spännande!!